วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ชีวิตของคนเราเกิดมาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ชีวิตคนเรามันต้องมีอุปสรรคมาทดสอบการดำเนินฃีวิต
ตัวที่จะทำให้เราผ่านอุปสรรคนี้ไปได้คือใจของเราเท่านั้น
ถ้าบางคนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคอนาคตในวันข้างหน้า
อาจมืดมัว